Јединствена ранг листа - Накнадни уписни рок - 11.07.2019

Јединствена ранг листа после полагања пријемног испита 11. јул 2019.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  
  upis
Програм афирмативне мере
уписа припадника ромске
националне мањине

 

 

 

Електротехника и рачунарство

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 E 001 Милан Дејан Рашула 1710993762033 3.93 3.8 3.08 3.77 29.16 Математика 39 68.16
2 Е 002 Немања Драган Ковачевић 1312000762038 4.64 4.67 5.00 5.00 38.62 Математика 0 38.62

 

 

Заштита животне средине

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗЖС 001 Андријана Саша Стевић 0712000767026 5 5 5 4.86 39.72 Биологија 44 83.72

 

 

Машинство

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 М 001 Марко Дејан Живковић 1405985762019 3.21 2.19 2.33 2.27 20 Математика 31 51.00
2 М 002 Иван Дејан Трајиловић 0106000762035 5.00 4.84 5.00 4.58 38.84 Математика 49 87.84
3 М 003 Ненад Љубиша Филиповић 0808992762028 4.33 4.43 4.46 4.38 35.20 Математика 29 64.20
4 М 004 Милош Жељко Перић 0801993762027 4.50 4.00 3.90 0.00 24.80 Математика 27 51.80
5 М 005 Горан Златко Благојевић 0909977762012 3.80 3.75 3.70 0.00 22.50 Математика 29 51.50

Заштита биља

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗБ 001 Мирјана Слађана Марковић 2103000767051 3.06 3.45 3.55 4.5 29.12 Биологија 36 65.12
2 ЗБ 002 Кристина Драган Ђурић 060499876813 3.31 3.15 3.00 3.69 26.30 Хемија 56 82.30

 

 

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме ЈМБГ Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ПТИН 001 Милица Милош Васић 2204997767022 3.12 3.21 3.18 3.73 26.48 Хемија 56 82.48
2 ПТИН 002 Стефан Мирослав Домазет 2506998710055 2.80 2.64 2.55 0.00 15.98 Хемија 52 67.98
3 ПТИН 003 Тамара Саша Димитријевић 3004000767014 3.69 3.62 2.92 2.79 26.04 Биологија 36 62.04
4 ПТИН 004 Мирјана Далибор Благојевић 0801002767026 3.53 3.90 3.86 0.00 22.58 Биологија 34 56.58
5 ПТИН 005 Јефимија Радиша Јотић 0210993767012 2.53 2.18 2.71 2.50 19.84 Биологија 34 53.84
6 ПТИН 006 Марко Златко Миленковић 1108990762014 2.36 2.86 2.27 0.00 14.98 Биологија 42 56.98