Пријављивање кандидата и Упис 2014

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац у прву годину студија за школску 2014/2015 годину уписује укупно 280 студената

 

upis2014 

 

К О Н К У Р С – ПРВИ УПИСНИ РОК 

 

Буџет Самофинансирајући
Машински 33 27
Електротехнички 33 27
Пољопривреда 33 17
Прехрамбена технологија 33 17
Заштита животне средине 33 27

 

Пријављивање кандидата је 02.-04.07.2014. године у просторијама школе од 8-14 часова.

 

Полагање пријемног испита:

Математика 08.07.2014. год. од 09-11 ч
Биологија 08.07.2014. год. од 12-14 ч
Хемија 08.07.2014. год. од 12-14 ч

 

 

 

Јединствена ранг листа 10.07.2014. год
Приговор на ранг листу 11.07.2014. год од 10-12ч
Коначна ранг листа 12.07.2014. год.
Упис кандидата од 14.07.2014. до 18.07.2014. г. 

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

-  сва сведочанства о завршеној средњој школи

-  диплому о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  2500 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

 

 

За упис кандидати подносе:

-  оригинал сведочанства о завршеној средњој школи

-  оригинал дипломе о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  лекарско уверење

-  доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун школе 840-1180666-85 у износу од 50.000 динара

Школарина се може уплатити у три рате:

I рата приликом уписа 20.000,00 дин
II рата почетком школске године-октобар 10.000,00 дин
III рата до почетка летњег семестра (15.02.2015.г.) 20.000,00 дин

-  два обрасца ШВ-20,(налазе се у просторијама школе)

-  индекс, -  500,00 динара на жиро рачун школе

-  две фотографије формата 4x6 цм.

-  попуњен анкетни лист

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

ВТШСС Пожаревац