Пријављивање кандидата и упис 2014 - други уписни рок

 

Drugi Upisni Rok 2014 

 

К О Н К У Р С – ДРУГИ УПИСНИ Р ОК

 

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац у прву годину студија за школску 2014/2015 годину уписује укупно 124 студената и то за следеће студијске програме:

 

   Буџет Самофинансирајући
Машински 8 27
Електротехнички / 12
Пољопривреда 3 17
Прехрамбена технологија 22 17
Заштита животне средине / 18

 

Пријављивање кандидата је 01. и 02.09.2014. године у просторијама школе од 8-14 часова.

 

Полагање пријемног испита:

Математика 05.09.2014. год. од 10-12 ч
Биологија 05.09.2014. год. од 10-12 ч
Хемија 05.09.2014. год. од 10-12 ч

 

 

 

Јединствена ранг листа 08.09.2014. год
Приговор на ранг листу 09.09.2014. год од 10-12ч
Коначна ранг листа 10.09.2014. год.
Упис кандидата од 11.09.2014. до 19.09.2014. г. 

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

-  сва сведочанства о завршеној средњој школи

-  диплому о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  2500 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

 

 

За упис кандидати подносе:

-  оригинал сведочанства о завршеној средњој школи

-  оригинал дипломе о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  лекарско уверење

-  доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун школе 840-1180666-85 у износу од 50.000 динара

Школарина се може уплатити у три рате:

I рата приликом уписа 20.000,00 дин
II рата до краја јануара 2015. 15.000,00 дин
III рата до краја маја 2015. 15.000,00 дин

-  два обрасца ШВ-20,(налазе се у просторијама школе)

-  индекс, -  500,00 динара на жиро рачун школе

-  две фотографије формата 4x6 цм.

-  попуњен анкетни лист

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

ВТШСС Пожаревац