Обавештење о измени јавне набавке електричне енергије 01/214

 

ВТШСС Пожаревац

ДВ 15/515 – 1

12.9.2014.                     

 

 

Обавештевамо вас да је Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу продужила рок за достављање понуда за ЈННВ број 01/2014 – снабдевање електричном енергијом, тако да је нови рок за достављање понуда закључно са 22.9. до 12:00 часова, а датум отварања понуда 22.9.2014. у 14:00 часова.

Измењена конкурсна документација се налази на порталу управе за јавне набавке и на сајту наручиоца.

                                                                                                                             

                                                                                                                     секретар школе

                                                                                                                     Вукосава Вукићевић Миладиновић

Преузмите измењену конкурсну документацију