Календар рада за 2018/2019. годину

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

  1. Сви студијски програми  и на основним и на специјалистичким струковним студијама у току школске године биће реализовани у целини од стране конкретних извршилаца.
  2. Наставни процес је централни задатак школе и свих наставника појединачно у оквиру сваког. сектора рада.
  3. Наставни процес се одвија искључиво по распореду часова а у оквиру наставних часова чије је трајање јасно предвиђено. Наставнику није дозвољено да самоиницијативно мења распоред часова, трајање часа и слично. Евентуалне промене и одступања од распореда могу се допустити ако такву потребу утврди и одобри директор.
  4. Настава се изводи у пословним просторијама Школе, а пракса у радним организацијама.

 

 

КАЛЕНДАР РАДА ЗА 2018/2019

 

Реализација наставе по семестрима

Зимски семестар

 

Летњи семестар

18. фебруар 2019. – 05. јун  2019.

Летњи распуст / колективни годишњи одмор

20. јул 2019. – 25. август 2019.

Први и други уписни рок за упис студената у прву годину студија у складу са терминима које пропише Министарство просвете.

ИСПИТНИ РОКОВИ

 

Пријављивање испита

Испитни рок

Јануарско – фебруарски рок

08.01.2019. - 11.01.2019.

21.01.2019. - 14.02.2019.

Априлски рок

25.03.2019. - 27.03.2019.

01.04.2019. - 14.04.2019.

Јунски рок

03.06.2019. - 05.06.2019.

10.06.2019. - 28.06.2019.

Септембарски рок

26.08.2019. - 28.08.2019.

02.09.2019. - 20.09.2019.

Октобарски рок

23.09.2019. - 25.09.2019.

30.09.2019. - 11.10.2019.

Октобар 2

по одлуци наставног већа

НЕРАДНИ ДАНИ/ПРАЗНИЦИ/РАСПУСТ

државни празник

11.11.2018.

Новогодишњи и божићни

31.12.2018. - 07.01.2019.

државни празник

15.02.2019.

ускршњи

26.04.2019. - 02.05.2019.

државни празник

/

 

 

 

•   Обавезе наставника у наставном процесу су 6 часова седмично, што просечно износи 180 сати годишње.

•   Дати класични календар рада може се кориговати ако наступе разлози за његову промену, пре свега, мисли се на заједничку политику која се остварује у области школства преко Министарства просвете.