Заказивање седнице Наставног-стучног већа за 21.02.2019. г. у 11 ч.

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставно-стручног већа и предлаже следећи

 

Опширније...