Заказивање седнице Наставног-стучног већа за 04.07.2019. г. у 11 ч.

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставно-стручног већа 

 

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у четвртак 04.07.2019.у 11 часова.

 

за Наставно-стручно веће