Заказивање седнице Наставно-стручног већа за 15.05.2020. г. у 11 ч.

 

На основу члана 65 Закона о високом образовању и члана 25 Статута ВТШСС заказује се седница Наставно-стручног већа

 

 

 

Седница Наставно-стручног већа одржаће се у петак 15.05.2020. у амфитеатру са почетком у 11 часова.

 

 

за Наставно-стручно веће