Саветовање - Могућност и значај наводњавања на подручју Браничевског округа

 

ИЗВЕШТАЈ о одржаном Саветовању на тему

"Могућности и значај наводњавања на подручју Браничевског округа"

 

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац и Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца организовали су Саветовање на тему: "Могућности и значај наводњавања на подручју Браничевског округа". Саветовање је одржано у амфитеатру Високе техничке школе струковних студија Пожаревац у Пожаревцу, у петак 20. фебруара 2015. године.

 

Саветовање је окупило стручњаке који се баве овом облашћу са позивом да одрже предавања на тему наводњавања са различитим тематским областима. Запажено је било присуство више истакнутих професора са Пољопривредног факултета из Београда и студента, око тридесоторо. Такође, саветовање је окупило и организације које се баве производњом опреме за наводњавање. Представници ових организација су представили савремене системе за наводњавање и могућности њихове примене у нашим условима.

 

ЦИЉ организовања једнодневног саветовања по позиву био је увођење наводњавања на подручју Браничевског округа у пољопривредну производњу ради повећања обима и квалитета пољопривредне производње. Применом овог агротехничког поступка, на пољопривредно земљиште се вештачким путем доводи вода, како би се постигла довољна количина влаге за оптималну исхрану биљака.

 

Председник Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Милутин Станковић, дипл. ел. инж., у име организатора саветовања, поздравио је све присутне међу којима су били председник Савеза инжењера и техничара Србије, проф. др Часлав Лачњевац, потпредседник Скупштине града Пожаревца, Милић Јовановић, истакнути професори са Пољопривредног факултета из Београда, студенти и други уважени учесници и гости. Потом се захвалио се ауторима радова, који су се одазвали позиву да учествују у раду саветовања. У наставку уводне речи председник СДИТ-а, између осталог, истакао је: Посебну захвалност дугујемо медијима нашег града који су најавили, и који данашњу манифестацију ревносно прате, као и свим другим субјектима који су на директан или индиректан начин објавили вест о данашњем саветовању.

 

Потом се присутнима обратио директор ВТШСС Пожаревац, проф. др Владан Ђулаковић, који је поздравио све присутне и изрзио задовољство што је ВТШСС Пожаревац домаћин овог скупа. При томе је истакао да постоји традиционална сарадња између ВТШСС Пожаревац и СДИТ Пожаревац, јер многи инжењери су били или јесу предавачи у школи, а истовремено су и чланови СДИТ-а. Осврнувши се укратко на досадашње активности у Пожаревцу, на тему наводњавања, изразио је наду да ће данашњи скуп допринети сагледавању значаја овог агротехничког поступка за повећање обима и квалитета пољопривредне производње на подручју Браничевског округа. Потом је позвао потпредседника Скупштине града Пожаревца да отвори саветовање.

 

Потпредседник Скупштине града Пожаревца, Милић Јовановић, поздравио је све присутне и истакао да је лепа вест за Браничевски округ и шире подручје Србије, што се у Пожаревцу организује саветовање о наводњавању. Укратко је изнео податке о активностима поводом наводњања на подручју Браничевског округа у ранијем периоду и изразио задовољство што је ова тема актуелизована. Потом је скуп прогласио отвореним и пожелео да исти протекне у конструктивној радној атмосфери и успешно.

 

Председништво саветовања: Проф. др Владан Ђулаковић, проф. др Невенка Ђуровић, Милутин Станковић и проф.др Ружица Стричевић, руководило је радом саветовања-позивало је ауторе да саопште пријављене презентације и након тога, отворило је дискусију на основу које су проистекли, приложени закључци са саветовања.

 

На саветовању по позиву, представили су своје радове: Јован Гроздић, Станислава Станковић: Приказ стања пољопривреде у Браничевском округу; Владан Ђулаковић, Добривоје Јовановић: Студија наводњавања пољопривредног земљишта у приобаљу реке Млаве на територији општине Мало Црниће; Ружица Стричевић: Наводњавање воћарских засада методом ''кап по кап''; Жељко Мардешић: Савремени системи за наводњавање; Бобан Николић, Драган Јакоб: Законска регулатива за напајање електричном енергијом будућих постројења за наводњавање; Владислав Маринковић, Александар Аврамовић: Геотермални потенцијал Стига и коришћење геотермалне енергије у пољопривреди; Звонимир Јанковић, Бранко Кецман: Технологија електромагнетне проспекције радијан; Младен Војнић, Јован Здравковић: Анализа количина испунпаних вода са дубинског одводњавања ПК ''Дрмно'' са освртом на њихов хемизам; Реља Мирчетић: Аутоматски заливни системи за парковско наводњавање.

 

Сви представљени радови, изазвали су дужну пажњу, јер су били веома занимљиви.

 

У реализацији саветовања професори ВТШСС Пожаревац и чланови СДИТ-а, дали су значајан допринос у својству аутора пет рада, чланова организационог и програмског одбора, као и секретаријата Саветовања.

 

Презентовани радови биће штампани у наредном зборнику радова чији је издавач ВТШСС Пожаревац, а који због свог уређивачког концепта, естетског изгледа и квалитета привлачи посебну пажњу научне и стручне јавности.

 

Након презентације радова и дискусије, са саветовања су проистекли следећи

 

ЗАКЉУЧЦИ

 

Саветовање на тему ''Могућности и значај наводњавања на подручју Браничевског округа'' је испунило очекивања организатора и учесника самим тим што је посећеност била на изузетно добром нивоу, било је присутно око сто учесника;

 

У току саветовања и после саветовања у медијима је истакнуто да је тема о наводњавању веома значајна и актуелна;

 

Констатовано је да се у ранијем периоду, а и данас, на подручју Браничевског округа наводњава између 0,5% до 0,6 % површина и да је то мало, те да треба водити рачуна да се приликом наводњавања постигне довољна (потребна) количина влаге за оптималну исхрану биљака.

 

Да на подручју Браничевског округа постоје погодни услови за наводњавање, како водни ресурси, тако и енергетски ресурси за напајање система за наводњавање, те да би требало радити на едукацији потенцијалних корисника опреме и система за наводњавање;

 

Да је саветовање било прилика да се заинтересовани корисници упознају са реалним условима и инжењерским приступима приликом припреме, пројектовања и изградње техничких система за наводњавање у светлу реалних законских и техничких норми, и да су еколошки прихватљива техничко-технолошка решења;

 

Да је ово једна изузетно важна област за развој привреде у Србији, и за развој и приближавање европским процесима производње, ради чега треба радити одговарајуће пројекте на ову тему.

 

Једна од светлијих тачака саветовања је присуство и учешће око тридесоторо студената са Пољопривредног факултета из Београда који су заједно са својим професорима дошли на скуп.

 

У смислу напред поменутог, организатори, и аутори-предавачи, сматрају да ово саветовање убудуће треба да се настави и да прерасте у традиционално, и да се одржава сваке године, уз напомену да програм саветовања треба иновирати у складу са трендовима развоја и примене метода и система за наводњавање.

 

ОРГАНИЗАТОРИ САВЕТОВАЊА

Преузмите комплетан текст