ТРИБИНА - Зависност од интернета

 

 

ТРИБИНА

 

Зависност од интернета

 

Резиме: Сајбер психологија као нова научна дисциплина. Појам Интернет зависности. Како се постаје зависник од Интернета. Типови зависности. Узрочници зависности. Симптоми зависности. Карактерни недостаци зависника. Одвикавање и евентуално лечење од зависности. Статистички подаци на основу проведених испитивања.

 

Уводничар: Ван. проф. др Радиша Стефановић

 

Време и место:

 8. април 2015., у 17 сати

у амфитеатру ВТШСС Пожаревац.