Наставно већe - понедељак 18.11.2013

 

На основу члана 55 Закона о високом образовању и члана  30. Статута ВТШСС,

директор ВТШСС Пожаревац заказује седницу Наставног већа и предлаже следећи

 

Дневни ред

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставног већа

  2. Испитни рокови: новембарски и децембарски

  3. Дипломски и специјалистички радови

  4. Текућа питања

Седница  Наставног већа одржаће се у понедељак 18.11.2013.г.у 11часова.

 

                                                                                                             За Наставно веће

 

                                                                                                            Др Владан Ђулаковић с.р.