In memoriam - Професор др Миле Лекић

др Миле Лекић, дипл.инг.маш, рођен 31.1.1957. године у Брежицама, Словенија. У месту рођења живео је до 1961. године, после чега долази у Нови Сад.

 

Машинско техничку школу завршио је у Новом Саду, на Машински факултет у Београду уписао се 1975. године на групи за аерокосмотехнику, завршио студије у року 30.12.1980. године са просечном оценом 8,71. По завршетку студија запошљава се у Машинско техничкој школи "Херој Пинки" као наставник стручних предмета за III степен студија. На Машинском факултету у Београду уписао је 1981. године магистарски рад под називом "Оптимизација флоте пољопривредних авиона СФРЈ", који је успешно одбранио 16.1.1987. године. На Факултету техничких наука у Новом Саду је био запослен од 1.10.1983. године до 1996. године. На ФТН-у је радио као асистент на предметима Механике, Отпорности материјала, Еластичности, Механици флуида. Докторску дисертацију под називом "Прилог истраживању и развоју методологије пројектовања оптималних пропелера у прстену" одбранио је 8.7.2005. на Универзитету у Новом Саду на Факултету техничких наука. Од 15.12.2008. запослен је на Високој Техничкој Школи Струковних Студија у Пожаревцу као предавач предмета "Електроника и рачунарска техника" и "Машинска техника". Преминуо 16.12.2013. године у Новом Саду.


Члан новосадског Аеро клуба "Херој Пинки" постао је 1970. Дозволу спортског пилота једрилице стекао је 1974, а звање наставника ваздухопловног једриличарства 1980. године, остваривши при томе више од 1000 сати налета. Змајарством се бавио дужи низ година, при чему је учествовао у конструисању и изради низа летилица. Творац је плана теоријске припреме за обуку летача на моторним змајевима које је усвојио тадашњи ваздухопловни савез Југославије и Савезни комитет за саобраћај и везе. Као сарадник у тиму проф.др Драгољуба Станојевића радио је на пројекту авиона ППА-1 и ППА-2 који су победили на Југословенском конкурсу за избор пољопривредног авиона 1987. године. Такође, заједно са проф.др Здравком Габријелом пројектује први ултралаки ваздухоплов у нас. Иначе, самостално је привео крају пројекат ултралаке тренажне једноседне ваздухопловне једрилице ЛМ-1. Објавио је више књига из области аеронаутике као и значајан број радова у светским и домаћим научним часописима.