Израда МОНОГРАФИЈЕ 2014. поводом 35. година постојања школе

Запослени у ВТШСС Пожаревац овде могу преузети образац за попуну личних података који ће бити публиковани у Монографији 2014.

 

Документ за преузимање