Александра Илић

Сарадник у настави на одсеку Прехрамбена технологија

 

             Рођена је 30.04.1987. године у Крагујевцу. Основну школу завршила је у Великом Градишту као и Гимназију, општи смер. Пољопривредни факултет у Земуну је уписала школске 2006/07 године на одсеку за прехрамбену технологију и биохемију, смер прехрамбена технологија биљних производа. Основне студије је завршила 21.04.2011. године са просечном оценом 8,75 (осам и 75/100) и стекла звање дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа.

             По завршеним основним студијама исте године је уписала докторске студије на одсеку за прехрамбену технологију на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

ВТШ СС Пожаревац, 17.10.2011.

Ужа научна односно уметничка област

Прехрамбена технологија

Академска каријера

 

Година

Институција 

Област

Избор у звање

 

 

 

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Мастер студије

 

 

 

Диплома

2011.

Пољопривредни факултет, Земун

Технологија биљних произбода

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:  

Међународни: 

Усавршавања