дипл. инг. Владанка (Мирослав) Ступар

Асистент ВТШСС Пожаревац

 

Рођена је 1969. године, у Пожаревцу. Основну школу завршила је у Средњеву. Средњу медицинску школу завршила је у Пожаревцу. Дипломирала је на Пољопривредном Факултету у Земуну 1995. године, из области воћарство и виноградарство. Од 1995. до 2003. године радила је у О.К. Покрет Горана Пожаревац, на месту технолога и управника расадника. Од 2008. године запослена је у ВТШ Пожаревац као асистент на студијској групи агрономија.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

ВТШ СС Пожаревац, 2007.

Ужа научна односно уметничка област

Агрономске науке,

Академска каријера

 

Година

Институција 

Област

Избор у звање

2011.

ВТШ СС Пожаревац 

Пољопривреде

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Мастер студије

2010.

Факултет за примењену екологију-Футура, Београд

Екологија

Диплома

1995.

Пољопривредни факултет, Земун

Воћарство и виноградарство

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Агроекологија- вежбе

основне струковне

2.

Увод у агрономију – вежбе

основне струковне

3.

Физиологија биљака са агрохемијом- вежбе

основне струковне

4.

Ратарство са семенарством- вежбе

основне струковне

5.

Агрономско инжењерство- вежбе

основне струковне

6.

Хортикултура- вежбе

основне струковне

7.

Органска пољопривреда-вежбе

основне струковне

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Ступар, Владанка, Ступар, П., Антонијевић, Д., (2009), Приступ снижаванју концентрације сумпорних оксида у димним гасовима Термоелектране Костолац Б, научно стручни скуп Заштита и здравлје на раду и заштита животне средине, БањаЛука.

  1.  

Ступар, Владанка., Стефанов, Снежана, Митић, Маја, (2009), Примена“HCCP“ стандарда у поступку прераде, складиштења и дистрибуције меда на примеру ПД „ИДЕА-АГРОС“ ДОО Пожаревац, Зборник радова ВТШ СС Пожаревац.

  1.  

Ступар, Владанка, Ђулаковић, Гордана, Ступар, П., Антонијевић, Д., (2010), Анализа опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине на постројењу за хемијску припрему воде ТЕ Костолац Б, Друга регионална научно-стручна конференција „ЕКО-ЈУСТУС II“, Палић

  1.  

Ђулаковић, Гордана, Ступар, Владанка, (2010), Утицај шумске вегетације на побољшање деградираног земљишта, Друга регионална научно-стручна конференција „ЕКО-ЈУСТУС II“, Палић

  1.  

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:  

Међународни: 

Усавршавања