мр Љубов (Владимир) Ђурић - Миронова

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

 

Рођена је 1961. године. Дипломирала је на Филолошком факултету универзитета у Сартову.  У периоду 1978 - 1983 завршила је и постдипломске студије у Москви, на универзитету „Владимир Илич - Ленин“. 1990. године након одбране магистарског рада добија звање вишег предавача. У ВТШ Пожаревац ради од 1992. године. Објавила је десет научних радова и издала уџбеник, три скрипте и збирку задатака.

 

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом

  Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу

 

Датум запослења

  1992.

Ужа научна (уметничка) област

  Физика

Академска каријера

 

 

Датум

Институција

Област

Избор у звање

1992

Виша техничка школа Пожаревац

Физика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1990.

Физички факултет  Москва

Физика

Диплома

1983

Физички факултет у Саратову

Физика

Списак предмета које наставник држи

Р.б.

Назив предмета

Врста студија

1

Физика

основне струковне

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

1

Dzuritch – Mironova  L.V. Future Eengineer Students’ Ekological Culture Development (Physics Course as a Sample) /Education , Science and Economics at Universities .Pedagogical Theory Integrative Funkcion in the World Eductional Domain. Proceedings of the II’ International Conference 2004  pp 250-252 , Bratislava , Slovakija

2

Компјутерски семинар на тему Њтновои закони , Каталог отраслевого фонда алгоритмов и программ , Москва1990

3

Систем компјутерских часова као срество организације самосталног рада студената /организација и форме самосталног рада студената , Новосибирск 1990 , Русија

4

Улога компјутерских програма у систему самосталних часова / Примена резултата научних и научно –методичких истразивања предавача физичких специалности  у настави факултета , Коломна 1990 .Русија

5

Формирање Физичких појмова путем организације узајамне везе између предавања и самосталног рада студената уз помоћ компјутерских програма / Содержатељно-знаковаја нагладност в процесе управленија обученијем физике , Кујбишев 1990 ,Русија

6

Разрађивање програмског и методичког садржаја за организацију самосталног рада студената при решењу задатака из механике уз помоћ компјитера / нове информационе технологије у наставном процесу.VI регионална научно-практична конференција ,Омск1989,Русија

7

Припрема инжењера за заштиту животне средине у Пожаревачкој вишој шоли/физика у систему припреместудената нефизичких специалности универзитета у условима модернизације наставе , Астрахањ2004,Русија

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Број домаћих пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Број међународних пројеката на којима наставник тренутно учествује