др Зоран Јеремић

 

 

Име,средње слово, презиме

др Зоран М. Јеремић

Звање

Доктор електротехнике

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

ПД за дистрибуцију ел. енергије ЦЕНТАР доо Крагујевац

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетски системи

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

ВТШСС

Електроенергетски системи

Докторат

2008.

Електротехнички факултет Београд

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

2005.

Електротехнички факултет Београд

Мерење у електротехници

Диплома

1983.

Електротехнички факултет Београд

Енергетика

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Електротехнички материјали

Основне струковне

2.

Електране

Основне струковне

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Идејни пројекат постројења за дуготрајно испитивање подземних дистрибутивних каблова

ЈУКО ЦИГРЕ Врњачка бања 1999 године

  1.  

Контаминација трансформаторског уља честицама и њен утицај на пробојни напон

ЈУКО ЦИГРЕ Бања врућица Теслић 2003 године

  1.  

Израда надѕемних водова применом иѕолованог  ужета

ЦИРЕД Хрцег Нови 2004 године

  1.  

Дијагностика промене вредности индекса преламања и киселинског броја изолационог уља током експлоатације

ЈУКО ЦИГРЕ Златибор 2005 године

  1.  

Примена слабоизолованог ужета за надземне водове

БХК  ЦИГРЕ Неум 2005 године

  1.  

Reliability of the IEC 156 Standard for Determing Dielektric Hardness of Electroinsulating Oils

Optoelektroni and advanted materials 2006. god.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Пријављена и одобрена теза за докторске студије на ЕТФ Београд

Други подаци које сматрате релевантним

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну.