мр Љиљана (Милоња) Јовановић – Панић

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

Рођена је 1956. године u Tузли. Основну и средњу школу - гимназију завршила је у родном граду. Дипломирала је Ветеринарску медицину 1984. године на Ветеринарском факултету у Београду, где је специјализирала 1998. године, а затим, и магистрирала 2005. Налази се пред одбраном докторске дисертације. У школи ради као предавач од 2002. године. Члан је Управног одбора Регионалног центра за младе таленте.

 

Име и презиме

др Љиљана Јовановић-Панић

Звање

Професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

2002

Ужа научна односно уметничка област

Заштита животне средине и биологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2010

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Заштита животне средине и биологија

Докторат

2010

Пољопривреднифакултет Нови сад

Ветеринарска медицина

Специјализација

1998.

Факултет. Вет. медицине, Београд

Микробиологија

Магистратура

2005.

Факултет. Вет. медицине, Београд

Микробиологија

Диплома

1984.

Факултет. Вет. медицине, Београд

Ветеринарска медицина

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Микробиолошке методе анализе 

Специјалистичке

2.

Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији

Специјалистичке

3.

Технологија вода

Специјалистичке

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Утицај годишњег доба на рандман , Тара 2005 (6-10.04.2005)

  1.  

Хидричне епидемије , Пожаревац мај 2003

  1.  

Карактерстике технолошког процеса у ОБП и Сирупа , Пожаревац Зборник радова 1/2005

  1.  

Concentration of arsenick in undergound andrinking wather in Kostolac  Cooal basen (norther est serbia) Београд 2003

  1.  

Морфологија јајника и оваријалне бурзе канатске ласице , Златибор 2004

  1.  

Морфолошка испитивања мозга канатске ласице , ветеринарски гласник 2005

  1.  

Хомољски сир – технологија и квалитете , Тара 2006

  1.  

Нове тендеце у паковању свежег поврћа , Пожаревац 2-2006

  1.  

Еколошки и медицински знаћај вое за пиће , Пожаревац 2-2006

  1.  

Механичко биолошки филтери за отпане воде , Сарајево 2005

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања