мр Ђорђе (Трајко) Марјановић

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1958. године. Основну школу завршио је у Пожаревцу, а средњу Електротехничку школу у Костолцу. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Београду, 1982. године, где је и магистрирао 1996. године. Ради у ВТШ Пожаревац од 1982. године. Аутор је више уџбеника и збирке задатака.

 

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом

 Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу

 

Датум запослења

1982.

Ужа научна (уметничка) област

  Електротехника

Академска каријера

 

 

Датум

Институција

Област

Избор у звање

2006

Виша техничка школа Пожаревац

Електротехника

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1996

Електротехнички факултет, Београд

Електротехника

Диплома

1982

Електротехнички факултет, Београд

Електротехника

Списак предмета које наставник држи

Р.б.

Назив предмета

Врста студија

1

назив предмета    

врста студија

2

Електротехника и електроника

основне студије

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

1

Оптимална компензација реактивних снага у средњенапонским дистрибутивним мрежама са уважавањем променљивих дијаграма оптерећења, магистарски рад, 1996. ЕТФ Београд

2

Марјановић Ђ., Електране и разводна постројења, 1999

3

Збирка из Електране и разводна постројења 1999

4

Релејна заштита 1999.

5

Експлоатација електроенергетских система 2006.

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Број домаћих пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Број међународних пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Усавршавања

 

Остали подаци који се сматрају релевантним