др Бен (Вукадин) Младеновић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1968. године. Основну и средњу школу завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је на Географском факултету у Београду, 1994. године са просечном оценом 8,00. Магистрирао је 2007. године, на истоименом факултету. Од 1993. године ради у ОШ „Свети Сава“ и Политехничкој школи у Пожаревцу. Од јануара 2008. године ради на ВТШСС Пожаревац, са звањем предавача. До сада је објавио 8 научних радова, монографију и један пројекат.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

ОШ Свети Сава, Пожаревац(1993),Политехничка школа Пожаревац(2000) и Висока техничка школа струковних студија Пожаревац(2008).

Ужа научна односно уметничка област

Географија,геоморфологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Геоекологија ,екологија

Докторат

2013. 

ПМФ Нови Сад 

Физичка географија, геоморфологија

Специјализација

 

 

 

Магистратура

2007.

Географски факултет,Београд

Географија,геоморфологија

Диплома

1994.

ПМФ-и Географски факултет, Београд

Физичка географија,геоморфологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

 1.

Основи геологије и заштита животне средине 

 основне струковне

 2.

Законска регулатива у заштити животне средине 

 основне струковне

 3.

Планирање и заштита простора од ерозије

 специјалистичке струковне

 

 

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Хемијска ерозија у сливу Млаве,Гласник СГД,свеска бр.2,Београд,1996.

  1.  

Слив Млаве - природне одлике и водопривредни проблеми,Гласник СГД,свеска бр.2,Београд 1998.

  1.  

Ерозија у сливу Млаве,магистарски рад,Географски факултет Београд,2007.

  1.  

Типови ерозије земљишта и бујични токови у сливу Млаве,Зборник радова ВТШСС Пожаревац,Пожаревац,2008.

  1.  

Компаративна анализа интензитета ерозије по профилима у сливу реке Млаве,Зборник радова ВТШСС Пожаревац,бр. 1-2,Пожаревац,2009.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 6

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 2

Међународни

Усавршавања