мр Милош Пурић

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

Име и презиме

мр Милош Пурић

Звање

Предавач

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

2010

Ужа научна односно уметничка област

Прехрамбена технологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2010.

ВТШСС Пожаревац 

Прехрамбена технологија

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

2010

Пољопривредни факултет Београдо

Прехрамбена технологија

Диплома

2004

Пољопривредни факултет Београд

Прехрамбена технологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Технологија уља (виши курс)

специјалистичке

2.

Технологија јаких алкохолних пића

Специјалистичке

3

Пројектовање прерађивачких погона у прехрамбеној индустрији

Специјалистичке

4

Сензорна анализа хране

Специјалистичке

5

Технолошке операције

основне струковне

6

Технологија шећера и скроба

основне струковне

7

Технологија уља

основне струковне

8

Технологија вина и јаких алкохолних пића

основне струковне

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

.„Значај физичких параметара за квалитет новоселекционисаних сорти дувана типа Вирџинија“ – дипломски рад 2004

  1.  

Нови дехидрисани производи од малине

  1.  

Добијање нових прехрамбених и дијететских производа од медицинских гљива и лековитог биља

  1.  

Сушени производи од воћа

  1.  

“Оптимизација поступака добијања производа од малине са смањеном активношћу воде” – магистарски теза 2010

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.  

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања