др Вишња (Мато) Сикимић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођена је 1964. године у Травнику, где је завршила Гимназију. Дипломирала је на Пољопривредном факултету у Сарајеву, 1988. године. Од 1992. до 1996. године радила је у Пољопривредној школи у Пожаревцу, а од 1996. год. ради у ВТШ Пожаревац. Магистрирала је 2000. године на Технолошком факултету у Новом Саду, а 2008.  је докторирала на Пољопривредном факултету у Београду и тиме стекла звање доктора биотехничких наука, област прехрамбена технологија.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

1996

Ужа научна односно уметничка област

Прехрамбена технологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Прехрамбена технологија

Докторат

2008

Пољопривредни факултет Београд

Прехрамбена технологија

Специјализација

 

 

 

Магистратура

2000

Технолошки  факултет  Нови Сад

Прехрамбена технологија

Диплома

1988

Пољопривредни факултет Сарајево

Прехрамбена технологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Наука о храни

основне

2.

Контрола квалитета хране

основне

3.

Технологија млека

основне

4

Технологија кондиторских производа

основне

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Popov-Raljić , Kelemen-Mašić Đ, Mandić A,Pavlović A, Sikimić V. “ Colour, Texture and Sensory Characteristics of Chicken Breasts Influenced y Citric Acid Addition to the Feed”; Roumanien Biotechnological Letters, Vol 9, Nr 3; 2004......

  1.  

Попов-Раљић, Ј, Лаличић, Ј, Горјановић, Р, Сикимић, В. „Предлог могућности сензорног вреднованја брашнено кондиторских производа у типу тврдог кекса, крекера и сланог пецива, бр. 4-5; 179-184, 2005.

  1.  

Попов-Раљић, Ј, Коцић-Танацков, С, Сикимић, В,

„Загревање и одмрзавање микроталасима“, Туризам бр.8;         114-116, 2004.

  1.  

Sikimić, V, Popov-Raljić, J.”Instrumentalno određivanje boje UHT mlijeka tijekom čuvanja i skladištenja”, 37. simpozijum, Kvalitet mlijeka i mliječnih proizvoda, Nove spoznaje u tehnologiji mlijeka i mliječnih proizvoda, Lovran, Hrvatska, 2005.

  1.  

Попов –Раљић , Ј:;Сикимић ,В. Функционална храна улога и значај ., зборник радова симопзијума Екологија и производња здравствено безбедне хране у браничевском округу ,29-33  2003

  1.  

Сикимић В. , Петровић ,Ј: општа оцена квалитета сировог млека у АД Имлек , Млекара Пожаревац   зборник радова симопзијума Екологија и производња здравствено безбедне хране у браничевском округу ,303-308 2003

  1.  

Сикимић .В. : -Хлеб и пецива као функционална храна , зборник радова ВТШ Пожаревац 1/2005 93-99 2005

  1.  

Сикимић В, Јовановић-паничЉ, Милетић.Л , Раковић Р: Утицај годишњег доба на рандман сира Трапист , Зборник радова симпозијума са међународним учешћем , млеко и производи од млека, Tара 2005

  1.  

Popov-Raljić, J, Lakić,N., Laličić-Petronijević, J, Barać, M.,  Sikimić, V: „Colour changes of UHT Milk During Storage, Sensors, Vol.8, No.9,2008,  p. 5961-5974

  1.  

Sikimić, V, Popov-Raljić, J, Zlatković, B., Lakić,N., „Colour Determinetion and Change of  Sensory Properties of  Mayonnaise  with Different Contents of Oil Depending on Length of Storage“, Sensors&Transducers journal, Vol.112, Issue 1, January 2010, 138-165

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања