мр Лазар (Томислав) Сикимић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1959.године. У Тузли је завршио средњу школу и студије електротехнике, 1982. год. Од 1982. до 1984. године радио је у РО Рудници мрког угља – Зеница, а од 1984. до 1992. године у Енергоинвесту – Институт за електроенергетику, ИРЦЕ, Сарајево. 1988. године је магистрирао на Електротехничком факултету у Сарајеву. Од 1992. године ради у ВТШ Пожаревац. Аутор је значајних радова, студија и елабората из области расклопне опреме средњег напона. Аутор је три уџбеника. и једне скрипте.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Виша техничка школа Пожаревац

1992.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1998.

Виша техничка школа Пожаревац

Електротехника

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1988.

Електротехнички факултет Сарајево

Електротехника

Диплома

1982

Електротехнички факултет Сарајево

Електротехника

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Електромоторни погони са регулациом

основне струковне

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Сикимић Л., Дистрибутивна склоп ка апаратура средњег напона са SF6 изолациом, XIX саветовање електроенергетичара СФРЈ, Блед 1989.

  1.  

Сикимић Л., Резултати испитивања SF6 склопке тип СДС са гасом SF6 изолована металом оклопљена постројења на бази склопке 12/24kV 6ЗОА, ХХ саветовање електроенергетичара СФРЈ, Неум, 1991

  1.  

Сикимић Л., Координација комбинације раставна склопка-осигурач у циљу заштите дистрибутивних трансформатора, XXI саветовање електроенергетичара СРЈ, В.Бања, 1995. 5.- Сикимић Л., Примена физичких модела лука у одржавању SF6 прекидача, XXI саветовање електроенергетичара СРЈ, В.Бања, 1995

  1.  

Сикимић Л., Head dycle tests of massive aluminium connectors typeah for electric power plants porsuant to standard IEC 61284, Regional Conference and Exhibition оп electricity distribution, Херцег Нови, 2004.

  1.  

Сикимић Л., Типско испитивање циклусима загревања алуминијумских масивних прикључних стезаљки за еЛ.енергетска постројења према IEC 61284, Електродистрибуција Бр.З,

Београд, 2004

  1.  

Сикимић Л., Одређивање заштитних ударних нивоа металоксидних одводника са полимреним кућиштем у склопу са IEC 60094-4/2004, XXVII саветовање електроенергетичара СЦГ, Златибор, 2005

  1.  

Сикимић Л., Типско испитивање дистрибутивних МО одводника са полимерним кућиштем у радним условима, XXVII саветовање електроенергетичара СЦГ, Златибор, 2005.

  1.  

Сикимић Л., Типско испитивање циклусима загрејавања алуминијумских компресионих стезаљки у складу са стандардима IEC 61284, VII саветовање БХ комитета, Неум, 2005.

  1.  

Сикимић Л., Типско испитивање дистрибутивних МО одводника са полимерним кућиштем у радним у складу са IEC 60099-4/2004, VII саветовање БХ комитета, Неум, 2005

  1.  

Сикимић Л., Основни пронципи аутоматизације надземних дистрибутивних мрежа, VII саветовање БХ комитета, Неум, 2005

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања