мр Алекса Срданов

Предавач ВТШСС

 

Рођен 15.03.1958. године у Руми. Завршио Математичку гимназију у Београду а затим ПМФ у Београду. Магистрирао на чистој Математици 1989. са темом "Употреба методе ретракта за утврђивање постојања ограничених и неограничених решења диференцијалних једначина". Ожењен, једно дете. У слободно време бави се алпинизмом.

 

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом

  Висока техничка  школа струковних студија,  Пожаревац

Датум запослења

  06.06.2010

Ужа научна (уметничка) област

  математика

Академска каријера

 

 

Датум

Институција

Област

Избор у звање

 06.06.2010.

Висока техничка  школа струковних студија,  Пожаревац

  математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 22.09.1989.

  Природно математички факултет Београд

   математика

Диплома

 21.11.1981.

  Природно математички факултет Београд

   математика

Списак предмета које наставник држи

Р.б.

Назив предмета

Врста студија

1

  математика 1 и 2

  основне студије

2

  програмирање у програмском језику C

   основне студије

3

 објектно програмирање у програмском језику C++

   основне студије

4

 

 

5

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)

1

  Одређивање броја патриција природног броја н

2

  Одређивање функција класа за партиције природних бројева

3

  Ојлерова права - уопштење

4

  Један комбиновани задатак а много решења

5

Ојлеров и Фојербахов круг-димензионално уопштење

6

 

7

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 6

Број домаћих пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Број међународних пројеката на којима наставник тренутно учествује

 

Усавршавања

 

Остали подаци који се сматрају релевантним