др Миодраг (Петар) Станисављевић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Рођен је 1963. године, у Грделици. Рaдио je у Институту за квалитет радне и животне средине „1. мај“ у Нишу од 1988. до 1995. Ради на Факултету заштите на раду у Нишу као асистент и доцент. Учествовао је као истраживач и руководилац на изради анализа и студија о загађивачима животне средине. Од 2007. године ради као професор ВТШ Пожаревац. Члан је Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, Југословенског друштва за заштиту вода, Српског хемијског друштва и International Association for Danube Research (IAD).

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац, од 2008. године

Ужа научна односно уметничка област

Заштита животне средине, Физичка хемија

Академска каријера: 

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1995.

2000.

2008.

2008.

ФЗНР смер ЗЖС Ниш

ФЗНР смер ЗЖС Ниш

ВТШСС Пожаревац

ВТШСС Пожаревац

Заштита животне средине Заштита вода

Заштита животне средине

Физичка хемија

Докторат

1999.

ФЗНР смер ЗЖС Ниш

Заштита животне средине

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1994.

ФЗНР смер ЗЖС Ниш

Заштита животне средине

Диплома

1987.

ПМФ у Нишу, Хемија

Хемија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Процеси у животној средини и управљање

Висока школа струковних студија

2.

Зрачење и животна средина

Висока школа струковних студија

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

M. P. Stanisavljević, New Eco-Technological Procedure of The Process of Treatment of Aluminum Slag Generated by Melting and Casting of Aluminum And its Alloys, Facta Universitatis, Series Working and Living Environmental Protection 1(4), pp. 91-100, (1999).

  1.  

M. P. Stanisavljević, I. Krstić, Eco-technological Procedure of Treatment of The Sludge Generated in The Galvanic Waste Water Purification, Facta Universitatis, Series Working and Living Environmental Protection 2(1), pp. 69-76, (2001) .

  1.  

M. P. Stanisavljević, L. Nedić, Removal of Phenol From Industrial Wastewaters by Horseradish (Cochlearia Armoracia L.) Peroxidase, Facta Universitatis, Series Working And Living Enviromental Protection, 2(4), pp. 345-349, (2004).

  1.  

M. P. Stanisavljević, The Possibilities of Practical Use of The Clay-Hydroxide Sorbents For Purification of The Waste Water From Textile Industry, Facta Universitatis, Series Working and Living Environmental Protection 2(5), pp. 417-420, (2005).

  1.  

M.P.Stanisavljević, N. Veljković, Raumverteilung Der Verunfeinigung Aus Zellulose Und Verparkkungspapier - Fabrik Langs Morava Flusses Als Donau Zuflusses, 32. Konferenz der IAD, Wien- Osterreich, p.p. 481-485, 1997, Wissenschaftliche Referate.

6.

M.P.Stanisavljević, S.Stanisavljević, The New Eco-Technology of Treatment of Waste Aluminium Slag and Galvanic Sludge in Useful Glass - Ceramics Product, International Conference Waste Waters, Municipal Solid Wasters and Hazardous Wastes, p.p. 386-390, 2003, Budva.

7.

M.P.Stanisavljević, The Application of None-Conventional Chemical Processes in Galvanic Waste Waters Purification, II Regional Symposium Chemistry and The Environment, IV-42, p.p. 327-329,2003, Krusevac.

8.

M.P.Stanisavljević, V. Milenović, S.Stanisavljević, The Moravica River Polluter¢s register and the Analysis of Polluting Materials¢ Influence Troough Bioindikators Application, International Conference Waste Waters, Municipal Solid Wasters and Hazardous Wastes, p.p. 127-131, 2004, Zlatibor.

9.

M.P.Stanisavljević, S. Stanisavljević, The Modification of Waste Aluminium Sludge and Galvanic Sludge in Useful Glass-Ceramics, II Regional Symposium Chemistry and The Environment, IV-30, p.p. 301-303, 2003, Krusevac.

10.

M.P.Stanisavljević, Recycling of the galvanic sludge with the aim of protesting of living environment, Risk in technological systems and the environment, Nis Yugoslavia, p.p. 193-197, 1997.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

89

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

 

 

Усавршавања