др Гордана (Драгиша) Станковић

Професор ВТШСС Пожаревац

 

Од 1991. ради у ВТШ Пожаревац. Ангажована је као научно - истраживачки радник у Лунду, Шведска. 2007. године добија признање од Универзитета из Владивостока за сарадњу и  допринос научно - образовном раду. Члан је више међународних научно - истраживачких асоцијација.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

1991.

Ужа научна односно уметничка област

Прехрамбена технологија и хемија и физика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Прехрамбена технологија и хемија и физика

Докторат

1996.

Вет. медицина, Београд

Микробилологија са имунологијом и епидемиологијом

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1990.

Вет. медицина, Београд

Микробилологија са имунологијом

Диплома

1979.

Вет. медицина, Београд

 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Технологија меса (виши курс)

специјализација

2.

Биохемија

основне струковне студије

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

„Тhe tenacitas  of Salmonellae in outer surroundings“ The Poultry  industry,WISA, Israel Branch  

  1.  

Утицај температире и другух еколошких фактора на неке сојеве G, Salmonellae,Наука у живинарству ,Bg.

  1.  

Ефекат  Galectina -3 на бактерије рода  Hemophilus, Pasterella, Klebsiella,Neisseria; Klinik microbiologi,imunologi,glycobiologi, BMC, Lund university, Sweden.

  1.  

Испитивање трајања клицоноштва код живине инфициране узрочником тифуса,и  осетљивост – resistencia на различите  антибиотике, Маг. рад, Вет.фак..Бг.

  1.  

Утицај Titanium dioxida i UW на одгој и прираст младица риба и пилића-бројлера ,Eubizz, Hylenge , Norveška, Eubizz, Helsingborg, Švedska

  1.  

Утицај нових технологија Титаниум на пречишћавање вода за пиће и прехрамбене индустрије, Балканско-Скандинавски пројект

  1.  

Увођење система квалитета  ISO  i HACCP стандарда  у погону прехрамбене индустрије „Исхрана“Смедерево и „Бамби“ Пожаревац

  1.  

Отпорност неких сојева бактерија Salmonellae на температуру и друге абиотичке факторе у месу инфициране живине, Докторска дисертација Вет, факултет Београд

  1.  

Ефекат примене Flavomycina i Sacoxa на производне резултате и здрав.стање бројлера, Наука у живинарству, Бг.

  1.  

Introduction to galectins,Lund university, Sweden

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

22

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

8

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи      1

Међународни  1

Усавршавања

Лундски универзитет, Лунд