др Славица (Богдан) Чабрило

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

Рођена је 1962. године. Основну и средњу  школу завршила је у Илијашу, а дипломирала је на Пољопривредном факултету у Сарајеву 1985. године, са просечном оценом 9,2. Радни однос започиње на Пољопривредном факултету у Сарајеву као асистент-приправник. Магистрирала је на матичном факултету 1990. године. Од 1994. године ради у ВТШ Пожаревац, где добија звање вишег предавача. Ради на изради докторске дисертације. Објавила је више научно-стручних радова. Активно ради на докторској дисертацији.

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Виша техничка школа Пожаревац

1994

Ужа научна односно уметничка област

Технологија биљних производа

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1994.

Виша техничка школа Пожаревац 

Прехрамбена технологија

Докторат

2012,

Пољопривредни факултет Београд

Прехрамбена технологија

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1990

Пољопривредни факултет Сарајево

Прехрамбена технологија

Диплома

1985

Пољопривредни факултет Сарајево

Прехрамбена технологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Технологија воћа и поврћа

основне струковне

2.

Амбалажа у прехрамбеној индрустији

основне струковне

3

Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс)

специјалистичке

4

Технологија брашна са пекарством (виши курс)

Специјалистичке

5

Технологија воћа и поврћа (виши курс)

Специјалистичке

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Савић М.,Ђокић С.,“Практикум из технологије воћа и поврћа и безалк. пића,Сарајево 1988.

  1.  

Чабрило-Ђокић С.,“Технологија воћа и поврћа –Практикум“ВТШ Пожаревац 1999.

  1.  

Савић М., Ђокић С.,“Количина укупних и растворљивих минералних саупстанци у поврћу, Храна и исхрана,Београд,1986.

  1.  

Савић.,М.ТерзићА.,Ђокић С.,“Утицај температуре бланширања на редукцију ферментата;микроорганизама и антоцијана вишње“Нови Сад 1987

  1.  

Ђокић С.,Савић М., Блесић М., „Утицај пектолитичког препарата на степен искориштења и филтрабилност сока од купине, Неум1990

  1.  

Чабрило С,Јанковић Г.,“Здрава храна ~Биоферментисани сокови“Пожаревац 2003

  1.  

Чабрило С.,Панић Љ.,“Нове тенденције у паковању свежег поврћа“ ВТШ 2/2006

  1.  

Чабрило С.,Сикимић В.“Техника паковања сира траписта“ ВТШ 1/2006

  1.  

M. Barac , S. Cabrilo,   M. Pesic,   S.  Stanojevic,

S. ZilicO. Macej and N. Ristic   (2010): Profile and Functional Properties of Seed Proteins from Six Pea (Pisum sativum) Genotypes  Int. J. Mol. Sci. 2010, 11(12), 4973-4990; doi:10.3390/ijms11124973

 

  1.  

Miroljub Barać  , Slavica Čabrilo  and al. (2011) :Functional Properties of Pea (Pisum sativum, L.) Protein Isolates Modified with Chymosin  Int. J. Mol. Sci., 12(12), 8372-8387; doi:10.3390/ijms12128372

 

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Doktorske studije,Poljoprivredni fakultet-  Zemun Beograd,odbrana februar 2012

Година првог запослења је 22.05.1986, Пољопривредни факултет Сарајево, (асистент)  ,укупни радни стаж 23 годинe, учешће у два научно-истраживачка пројекта и објављено 21  научно -стручних радова из области прехрамбене технологије