dr-Tatjana-Sekulicдр Татјана (Љубомир) Секулић

Предавач ВТШСС Пожаревац

 

Рођена је 1984. године у Смедереву. Природно - математички смер Смедеревске Гимназије завршила је 2003. године и исте године уписала је Биолошки факултет Универзитета у Београду. На студијској групи екологија и заштита животне средине дипломирала је 2009. године и стекла звање - Дипломирани биолог заштите животне средине - Mастер. На катедри за динамику развића животиња наставља докторске студије. Запослена је у ВТШ у Пожаревцу као стручни сарадник - биолог. Вежбе одржава на студијским групама екологија, агрономија и прехрамбена технологија.

 

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Висока Техничка Школа струковних студија

Пожаревац,

2008.

Ужа научна односно уметничка област

биологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Висока Техничка Школа струковних студија

, Пожаревац

Екологија, агрономија, прехрамбена технологија

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2009.

Биолошки факултет, Београд

Екологија и заштита животне средине

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета

врста студија

1.

Биологија

основна струковна

2.

Биологија 1

основна струковна

3.

Основе екологије

основна струковна

4.

Микробиологија

основна струковна

5.

Микробиологија са микробијалном екологијом

основна струковна

7.

Биологија 2

основна струковна

8.

Познавање сировина са биотехнологиом

основна струковна

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Коаутор у раду “Водоснабдевање и квалитет отпадних вода U.S.Stell Serbia” за часопис “Вода и санитарна техника” бр. (6/2008) у издању Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство-Београд.

  1.  

Slobodan E. Makarov1 , Božidar P. M. Ćurčić1 , Vele V. Tešević2 , Milka B. Jadranin3 , Ljubodrag V. Vujisić3 , Srećko B. Ćurčić1 , Boris M. Mandić2 , Tatjana Lj. Sekulić1 i Bojan M. Mitić1. 2010. Defensive Secretions in Three Species of Polydesmids (Diplopoda, Polydesmida, Polydesmidae). Journal of chemical ecology, volume 36, number 9, 978-982.

  1.  

Slobodan E. Makarov1 , Božidar P. M. Ćurčić1 , Vele V. Tešević2 , Milka B. Jadranin3 , Ljubodrag V. Vujisić2,, Ivan M. Vučković2 , Srećko B. Ćurčić1 , Tatjana Lj. Sekulić1 i Bojan M. Mitić1 . Defensive Secretions in Callipodella fasciata (Latzel, 1882) (Diplopoda, Callipodida, Schizopetalidae)' Chemistry & Biodiversity ', volume 8, issue 7, p.1284- 1289, 2011.

  1.  

Татјана Љ. Секулић. Диверзитет фауне класе диплопода (Arthropoda, Myriapoda) у Србији. Зборник радова ВТШСС Пожаревац 2010.

  1.  

Саопштење са скупа националног занчаја штампано у изводу (М 64):

1.Одбрамбени механизми код диплопода (Arthropoda, Myriapoda); Божидар П.М. Ћурчић, Слободан Е. Макаров, Татјана Љ. Секулић.

2.Диверзитет фауне Хилопода и Диплопода у Србији(Arthropoda, Myriapoda); Божидар П.М. Ћурчић, Слободан Е. Макаров, Татјана Љ. Секулић, Бојан М. Митић.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности. Министарство за науку Републике Србије, No.173038.

Међународни

Усавршавања