др Јасминка (Војислав) Ђорђевић - Милорадовић

Професор ВТШСС,

Доцент универзитета у Београду

 

Рођена 1959. год. у Пожаревцу. Радила је у средњој школи у Костолцу и на биолошком факултету у Београду.  Аутор је више oд 80 научно-стручних радова, у досадашњем раду. Члан више стручних асоцијација, програмских одбора, научно-стручних скупова и стручних часописа.

 

 

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Виша техничка школа, Пожаревац

1991

Ужа научна односно уметничка област

Екологија, микробиологија, фиторемедијација

Академска каријера:  Професор групе предмета Виша техничка школа Пожаревац

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1999.

2000.

Виша техничка школа Пожаревац

Биолошки факултет у Београду

Биологија

Популациона екологија биљака

Докторат

1998.

Биолошки факултет у Београду

Екологија

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1991.

Биолошки факултет у Београду

Биологија

Диплома

1983.

ПМФ у Београду, Биологија (општа)

Биологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

назив предмета    

врста студија

1.

Биологија 1-Биологија

основне струковне

2.

Фитопатологија

основне струковне

3.

Микробијална екологија

основне струковне

4.

Екологија биљака

основне струковне

5.

Фиторемедијација

основне струковне

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Djordjević-Miloradović, J. (1997) Population dynamic of Daucus carota L. On the some mechanically disturbed soil. Archives of Biological Sciences, Beograd 49(1-2): 31-37

  1.  

Grujić, N., Djordjević-Miloradović, J., Jovanović, D., Paunović, V. i Feldić, D. (eds.) (2002) Energetski kompleks Kostolac i životna sredina, Proceeding IT, SDITOP, 213 p.

  1.  

Djordjević-Miloradović, J. (ed.) (2003) Ekologija i proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane u Branićevskom okrugu, Procceding of the Conference, Viša tehnička škola, Požarevac, 384 p.

  1.  

Djordjević-Miloradović, J., Miloradović, M., Martić, M., Vlajković, M. i Djarmati, D. (2003) Fitoekstrakcija urana iz kontaminiranih zemljišta. Ekologica 8: Globalni ekološki problemi i ekološki razvoj: 69-74

  1.  

Djordjevic-Miloradovic, Jasminka; Miloradovic, Miroljub Matrices, elasticity and sensitivity analysis of an annual plant (Sysimbrium orientale) with overlapping generations. (English) Krejic, N. (ed.) et al., PRIM 2002. Proceedings of the XV conference on applied mathematics, Zlatibor, Yugoslavia, May 26-May 31, 2002. Novi Sad: Univ. of Novi Sad, Faculty of Science, Department of mathematics and Informatics. 13-24 (2002). MSC 2000: *92D25 15A99

  1.  

Miloradovic, Miroljub; Djordjevic-Miloradovic, Jasminka , A matrix population model in plant ecology. (English) Krejic, N. (ed.) et al., PRIM 2002. Proceedings of the XV conference on applied mathematics, Zlatibor, Yugoslavia, May 26-May 31, 2002. Novi Sad: Univ. of Novi Sad, Faculty of Science, Department of mathematics and Informatics. 53-66 (2002). MSC 2000: *92D40,

  1.  

Djordjević-Miloradović, J., Vlajković, M. and Stupar, M. (2006) Phytoremediation arsenic using common polypody (Polypodium vulgare L):  novel approach in cleaning up polluted soil. In: Tanasijević, Lj. (ed.) Implementation of remediation in environmental quality improvement, Chamber of Commerce, Board of Environmental protection and Sustainble development: 113-117

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

70

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања