Милан (Миодраг) Грујић
Руководилац службе за информатику

Инжењер информатике и електротехнике, на дужности руководиоца информатичке службе. Рођен је 1963. године. Завршио је основну и средњу у Пожаревцу, а Вишу школу за примењену информатику и статистику у Београду 1986. год. Радио је на пословима програмера и систем инжењера. У ВТШСС ради од 2006. године.