Србијанка (Слободан) Марјановић

Пословни секретар
 

Рођена је 1969. године у Пожаревцу, где је завршила основну и средњу ветеринарску школу. Професионалан рад започела је у ДП „Пољоприведа“, односно „Храстовача“. Дуги низ година радила је у приватној фирми „Обућа Мишић“, односно „Милами“. Од 2009. године ради у ВТШСС Пожаревац на радном месту пословног секретара.