Владимир (Светислав) Илић
 

Инжењер електротехнике, на дужности оператера рачунарског центра. Рођен је 1974. године. Завршио је основну, средњу и вишу школу у Пожаревцу. Радио је као сарадник у електронској обради података у више фирми. Послове и задатке у ВТШСС  у Пожаревцу обавља од 2006. године.