Весна (Ђорђе) Јацић
 

На радном месту референта за студентска питања. Рођена је 01.11.1961. године. Основну школу завршила је у Костолцу а гимазију у Пожаревцу. Наставила је студије на ВТШ у Пожаревцу, на Пољопривредно – технолошком одсеку, и стекла звање инжењера пољопривреде – технолога. Радни однос у ВТШ засновала је 2001. године.