Јелисавета (Љубомир) Јеремић
 

Гимназиста, на дужности референта за студентска питања. Рођена је 1957. године. Основно и гимназијско образовање стекла је у Пожаревцу 1976. године. Рад је започела кратко у Здруженој организацији централне апотеке, а после тога наставила у Вишој техничкој школи у Пожаревцу од 1984. године на дужности референта за студентска питања и од тада исту дужност обавља .