Maja (Чедомир) Миловановић
 

Инжењер прехрамбене технологије. Запослена је на радном месту хигијеничара Рођена је 1975. године. Од школске спреме има основну, средњу и вишу школу у Пожаревцу. У ВТШ засновала је радни однос 2006. године, на коме се и данас налази.