Усклађивање стручних назива - 2018

На основу члана 127 Закона о високом образовању,а у складу са Правиником о признавању стечених стручних назива Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу,  Висока техничка школа струковних студија Пожаревац расписује:

 

 

ОГЛАС

 

1. За признавање стечених стручних назива према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са стручним називима у складу са важећим Законом о високом образовању.

 

2. На оглас се могу пријавити само свршени студенти Више техничке школе Пожаревац. Уз захтев свршени студенти прилажу уверење о положеним испитима, извод из књиге рођених и фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању. Накнада за усаглашавање се утврђује на основу упоређивања са важећим наставним плановима и програмаима на студијским програмима основних струковних студија и износи 1000,00 динара по боду. Полагање испита износи 500,00 динара.

 

3. У складу са решењем о разлици испита који су потребни за усклађивање стручних назива, зинтересовани се уклапају са редовном наставом на основу распореда.

 

4. Пријава  од 17.09.2018.- 31.10.2018. године.

 

Све ближе информације могу се добити на телефоне 012-531-667 и 531-668 као и на сајту Школе