Одлука - ванредни испитни рок – октобар 2 - 2018. год

На основу члана 65 Закона о Високом образовању, члана 35 Статута ВТШСС и захтева студената ВТШСС број 566 од 28.09.2018.г. Наставно веће на својој седници од 05.10.2018..године донело је следећу        

 

 

ОДЛУКУ

 

 

  1. Одобрава се ванредни испитни рок – октобар2.
  2. Пријава испита је 08.10.2018. и 09.10.2018.
  3. Испити ће се одржати у темину од 11.10.-19.10.2018.г.
  4. Највише се могу пријавити 2 испита
  5. Цена испита је 1000, 00 динара.

за Наставно веће

Директор

др Владан Ђулаковић