Увид извештаја за избор у звање наставника за ужe наставно-научне области Биологија и Екологија

pdfДаје се јавности на увид извештај за избор у звање наставника у свим звањима за ужe наставнo-научнe областi:

 

1. Биологија

2. Екологија

 

 

Сва потребна документација налази се у Секретаријату  школе.

 

  

Пожаревац                                                               Секретаријат Школе

26.02.2019.