Хемија и инстр. методе анализе - предиспитни колоквијум - септембар 2019.

 

 

Предиспитни колоквијум из предмета Хемија одржаће се 05.09.2019. у 11:00h. 

Предиспитни колоквијум из предмета Инструменталне методе анализе (и виши курс) одржаће се 05.09.2019. у 09:00h.