ЗЖС - Распоред колоквијума - Јануар - 2019

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

     
Екологија биљака    
Фиторемедијација    
Микробиологија

     
Физика животне средине        
Биологија 1

     
Биологија 2        
Екологија животиња        
Физиологија биљ. у загађ. средини

     

Загађење и заштита земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

29.01.2019.

10:00 29.01.2019.  10:00 
Заштита биодиверзитета        
Заштита агроекосистема    
         

Специјалистичке струковне студије

Екологија коровских биљака

16.01.

28.01.

12:00    
Oрганска пољопривреда

 15.01.2019.

22.01.2019.

16:00     
Зооиндикатори слатководних екосистема        
Хумана екологија