ЗЖС - распоред испита у ЈАНУАРСКОМ року 2020. године

 

 

 

 

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР 2020

 

 

Предмети по старим програмима - у договору са професором.

 

Специјалистичке струковне студије

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Екологија коровских биљака 05.02. 09.00
2 Хумана екологија 06.02. 12.00
3 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 05.02. 12.00
4 Изборни предмет 1
Микробијална екологија 05.02. 09.00
Планирање и заштита простора од ерозије 23.01. 10.00
5 Изборни предмет 2
Управљање безбедношћу и квалитетом хране 20.01. 10.00
Органска пољопривреда 30.01. 10.00
6 Зооиндикатори слатководних екосистема 06.02. 14.00
7 Екологија копнених вода 06.02. 13.00
8 Инструменталне методе анализа 24.01. 09.00
9 Стручна пракса 31.01. 13.00
Предмети из претходних акредитација (ССС)
1 Екологија копнених вода 06.02. 13.00
2 Органска пољопривреда 30.01. 10.00

 

 

 

Основне струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Хемија 22.01. 09.00
2 Биологија 1 10.02. 09.00
3 Примена рачунара 06.02. 09.00
4 Физика животне средине 28.01. 12.00
5 Метеорологија са климатологијом 31.01. 09.00
6 Биологија 2 06.02. 11.00
7 Социологија и пословне комуникације 14.02. 10.00
8 Основи заштите животне средине 05.02. 09.00
9 Физика, хемија и заштита земљишта 07.02. 09.00
10 Екологија биљака 04.02. 09.00
11 Заштита биодиверзитета 06.02. 09.00
12 Изборни предмет 1
Фиторемедијација 04.02. 09.00
Физиологија биљака 31.01. 09.00
13 Процеси у животној средини и управљање 12.02. 09.00
14 Микробиологија 03.02. 09.00
15 Екологија животиња 31.01. 09.00
16 Заштита агроекосистема 23.01. 09.00
17 Урбана екологија и пејзажна архитектура 31.01. 09.00
18 Загађење и заштита ваздуха 12.02. 12.00
19 Технологија заштите животне средине 12.02. 10.00
20 Процена утицаја на животну средину 12.02. 13.00
21 Изборни предмет 2
Мелиорације и рекултивација 31.01. 09.00
Основи геологије 23.01. 10.00
22 Законска регулатива 23.01. 10.00
23 Третман отпада и рециклажа 12.02. 11.00
24 Изборни предмет 3
Органска пољопривреда 30.01. 10.00
Екологија копнених вода 06.02. 13.00
25 Стручна пракса 31.01. 13.00

 

 

Предмети из претходних акредитација (ОСС)

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Биостатистика, Основи биостатистике  05.02. 12.00
2 Водни ресурси и хидрологија  23.01. 10.00
3 Геоекологија 23.01. 10.00
4 Екологија копнених вода са биоиндикацијом  06.02. 13.00
5 Загађење заштита и квалитет вода  20.01. 16.00
6 Загађење и заштита земљишта, Физика, хемија и заштита земљишта 07.02. 09.00
7 Зрачење и животна средина 12.02. 13.00
8 Математичко моделирање екосистема и ГИС  05.02. 12.00
9 Мелиорација и рекултивација оштећених земљишта 31.01. 09.00
10 Основи геологије и заштита животне средине  23.01. 10.00
11 Основи екологије 05.02. 09.00
12 Правни аспекти заштите животне средине  23.01. 10.00
13 Пројектовање заштите животне средине 12.02. 13.00
14 Третман отпадних вода  12.02. 13.00
15 Физика 28.01. 12.00
16 Физиологија биљака у загађеној средини  31.01. 09.00
17 Хемија животне средине 22.01. 09.00