ЗЖС - распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ року 2020. године

 

За СЕПТЕМБАРСКИ рок 2020. године неће бити класичог пријављивања испита.

Пријаве се могу преузети са сајта школе, одшатампати и попунити.

 

Линк за преузимање пријаве

 

Ко нема могућности да преузме пријаву електронски исту може узети на сам дан испита на портирници.

Попуњене пријаве се предају професору на самом испиту

(Уз попуњену пријаву се предаје и уплатница.

Испите плаћају сви самофинансирајући као и
студенти на буџету којима су прошла два испитна рока од слушања предмета)

 

Неопходно је да се поштују мере Владе Републике Србије у вези заштите.

 

 

 

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2020.

 

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Септембарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Владанка Ступар Органска пољопривреда 28.08 10.00 Лаб 1
Физика, хемија и заштита земљишта 28.08 10.00 Лаб 1
мр Александар Ивковић Хемија 31.08. 10.00 АМФ
Милица Блажић Биологија I 27.08. 09.00 Лаб 1
Биологија II 27.08. 09.00 Лаб 1
Основи заштите животне средине 26.08. 09.00 Лаб 1
Екологија биљака 26.08. 10.30. Лаб 1
Микробиологија 26.08. 12.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 27.08. 10.30. Лаб 1
Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 01.09. 10.00 Лаб 1
Екологија животиња 01.09. 10.00 Лаб 1

 

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД ИСПИТА Септембарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
мр Љубов Миронова Физика животне средине 03.09. 10.00 Уч.2
мр Александар Ивковић  Хемија – писмени део 02.09. 10.00 АМФ
Хемија  усмени део 04.09. 10.00 АМФ
мр Драган Шалер Примена рачунара 31.08. 11.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 07.09. 09.00 Уч.2
Микробиологија 08.09. 09.00 КАБ 2
Основи заштите животне средине 08.09 11.00 КАБ 2
Екологија биљака 09.09. 09.00 КАБ 2
Фиторемедијација 09.09 11.00 КАБ 2
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 10.09. 09.00 Уч 3
Физиологија биљака 10.09. 09.00 Уч 3
Урбана екологија и пејзажна архитектура 10.09. 10.00 Уч 3
Мелиорације и рекултивација 10.09. 10.00 Уч 3
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 31.08. 09.00 АМФ
др Владан Ђулаковић Заштита агроекосистема 09.09. 10.00 Уч.2
др Татјана Секулић Биологија 2 02.09. 09.00 Уч.2
Заштита биодиверзитета 02.09. 10.00 Уч.2
Екологија животиња 02.09. 11.00 Уч.2
Екологија копнених вода 02.09. 09.00 Уч.2
Стручна пракса 02.09. 10.00 Уч.2
др Миливоје Миловановић Органска пољопривреда 17.09. 10.00 АМФ
др Миодраг Станисављевић Процеси у жзивотној средини и управљање 10.09. 09.00 Уч.2
Загађење и аштита ваздуха 10.09. 10.00 Уч.2
Технологија заштите животне средине 10.09. 11.00 Уч.2
Процена утицаја на животну средину 10.09. 10.00 Уч.2
Третман отпада и рециклажа 10.09. 11.00 Уч.2
др Бен Младеновић Законска регулатива 17.09. 10.00 Уч.2
Основи геологије 17.09 11.00 Уч.2
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 16.09 09.00 Уч.2