Електротехника и рачунарство - распоред испита у јануарском року 2019. године

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
Распоред испита за јануарско-фебруарски рок 2019. године

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

Р

Назив предмета 

Датум и време 

Б

1

Примена електронике у индустрији

24.01. у 16.00

2

Информациони системи

14.02. у 10.00

3

Паметне дистрибутивне мреже

14.02. у 16.00

4

Процена утицаја на животну средину

13.02. у 12.00

5

Обновљиви извори енергије

23.01. у 17.00

6

Предузетништво

28.01. у 11.00

7

Програмирање апликација база података

04.02. у 14.00

8

Обрада сигнала

24.01. у 17.00

9

Индустријски системи и протоколи

22.01. у 10.00

10

Теорија поузданости

05.02. у 12.00

11

Стручна пракса

по договору

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Р

Назив предмета 

Датум и време

Б

1

Основи електротехнике 1

14.02. у 10.00

2

Основи електротехнике 2

21.01. у 10.00

3

Математика 1

11.02. у 11.00

4

Математика 2

30.01. у 11.00

5

Техничка физика

04.02. у 10.00

6

Технички материјали (Електротехнички материјали)

23.01. у 17.00

7

Социологија и пословне комуникације

01.02. у 11.00

8

Увод у програмирање

07.02. у 11.00

9

Примена рачунара

08.02. у 11.00

10

Основи електронике

31.01. у 12.00

11

Електрична мерења

14.02. у 14.00

12

Електричне машине 1***

12.02. у 11.00

13

Основи инжењерске технике

08.02. у 12.00

14

Објектно програмирање

07.02. у 11.00

15

Основи рачунарске технике (Основи архитектуре рачунара)

08.02. у 10.00

16

Електричне машине 2

22.01. у 10.00

17

Ел. инсталације са осветљењем

08.02. у 12.00

18

Пројектовање помоћу рачунара

21.01. у 14.00

19

Софтверски алати

24.01. у 12.00

20

Базе података

21.01. у 14.00

21

Импулсна електроника

31.01. у 14.00

22

Енергетска електроника

24.01. у 14.00

23

Аутоматско управљање

24.01. у 14.00

24

Разводна постројења

05.02. у 11.00

25

Електране

30.01. у 17.00

26

Електромоторни погони

12.02. у 11.00

27

Интернет програмирање (Програмирање апликација база података)

04.02. у 14.00

28

Рачунарске мреже

14.02. у 09.00

29

Микроконтролери

11.02. у 14.00

30

Организација рада и производње

28.01. у 11.00

31

Релејна заштита

22.01. у 10.00

32

Електроенергетске мреже

08.02. у 12.00

33

Стручна пракса (рачунарство и информатика)

14.02. у 11.00

34

Стручна пракса (енергетика)

14.02. у 11.00

35

Уградња и одржавање рачунара (Монтажа и сервисирање рачунара)

22.01. у 12.00

36

Обрада сигнала

08.02. у 11.00

*** писмени део испита из предмета Ел. машине 1 – Трансформатори одржаће се 12.02.2019. у 11.00.

*** писмени део колоквијума из предмета Ел. машине 1 – Трансформатори одржаће се 11.01.2019. у 11.00.

(могу да раде и студенти из претходне генерације)