Електричне машине 1 - фебруар 2018.

Резултати испита из Електричних машина 1 од 09.02.2018.

 

Усмени део испита који је одржан 09.02.2018. год. положила је 

II колоквијум

1. Милошевић Емилија 52 поена - оцена 6 (шест)

 

Писмени део испита (I колоквијум) који је одржан 09.02.2018.год. положили су:

1. Стојковић Дејан    - 95 поена

2. Миљевић Станислав  - 90 поена

3. Матић Јован        - 75 поена

4. Живановић Никола   - 50 поена

5. Николић Александар - 50 поена

6. Михајловић Иван    - 50 поена

7. Митровић Златко    - 50 поена

 

Писмени део испита (II колоквијум) положио је:

1. Зоговић Крсто  -  50 поена

Усмени део испита одржаће се 23.02.2018. год. у 14 часова.

Предметни наставник :

Мр Лазар Сикимић, проф ВТШСС