ЕЛЕКТРАНЕ - резултати испита од 7.02. 2018.

 

Електране од  07.02.2018.

Р.Б. Име и презиме Број индекса Оцена
1 Милош Панић 92673 7
2 Дарко Стојановић 92928 7
3 Ивана Вељковић 92619 5
4 Милан Милорадовић 92537 5
5 Бранислав Девић 92707 5
6 Никола Живковић 92708 6
7 Срђан Милетић 92649 5
8 Милош Милисављевић 92641 10
9 Стефан Јорговановић 92887 8
10 Стефан Живковић 92696 5
11 Панић Данијела 92841 8
12 Станислав Миљевић 378175 10
13 Милан Гројичић 65948 5
14 Перић Петар 92721 5

Упис оцена и увид у радове  28.02.2018.у 17 часова

                                                                                          др Зоран Јеремић дипл.ел.инг