УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА - резултати испита

 

 

 

  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

 

 УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА

 

Јунски рок, 27.06.2018.

  

 1. Рајковић Бојан 92614................... 8 (осам)
 2. Крстић Александар 92540........... 8 (осам) - допуна за 9
 3. Маринковић Никола 92832.......... условно - допуна за 6
 4. Станковић Никола 92695............. 7 (седам) - допуна за 8
 5. Стојановић Дарко 92928.............. 7 (седам) - допуна за 8
 6. Миладиновић Игор 92709............ 8 (осам) - допуна за 9
 7. Стевић Стефан 92564.................. условно - допуна за 6
 8. Никонтовић Александар 92847.... условно - допуна за 6
 9. Стевић Ненад 92895..................... условно - допуна за 6
 10. Милисављевић Милош 92537...... 8 (осам)
 11. Маринковић Петар 92740............. 7 (седам)
 12. Максимовић Љубомир 92831....... 7 (седам)
 13. Купрешак Зоран 131221............... 7 (седам)

 

Упис оцена у индекс и допуна испита за већу оцену обавиће се у четвртак, 05. јула, у 13 часова. Допуна за оцену 6 (шест) је обавезна.

 

 

 

СА КАТЕДРЕ