Распоред колоквијума код проф. др Горана Ђорђевића, у испитном року јануар - 2019. године

 

Колоквијум из предмета „Теорија горења и сагоревања“ одржаће се дана 14.и 18.01.2018.г. у 1600 часова.

Колоквијум  из предмета „Превентивна заштита од пожара“ и „Системи за дојаву и гашење пожара“одржаће 16.01.2019. године у 1600 .

 

предметни наставник

др Горан Ђорђевић