Машинство - распоред испита Јануар - 2019.

СТУДИЈСКА ГРУПА МАШИНСТВО

ЈАНУАРСКИ испитни рок 2019.

 

Назив предмета:

Датум и време:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

Математика 1

11.02. у 11h

Конструктивна геометрија и графика

05.02. у 12h

Социологија и пословне комуникације

 01.02. у 11h

Механика 1

08.02. у 11h

Примена рачунара

05.02. у 14 h

Математика 2

30.01. у 11 h

Механика 2

25.01. у 11h

Технички материјали

по договору

Основи инжењерске технике

08.02. у 12h

Основи хидраулике и пнеуматике

23.01. у 14 h

Отпорност материјала

25.01. у 11h

Основи теорије поузданости

05.02. у 12h

Техничка физика

04.02. у 10h

Основи електротехнике и електронике

28.01. у 12h

Рачунари и програмирање

05.02. у 14h

Аутоматизација

23.01. у 12h

Машински елементи 1

08.02. у 12h

Машински елементи 2

25.01. у 11h

Инжењерска графика

25.01. у 12h

Технологија обраде

08.02. у 12h

Аутоматско управљање

24.01. у 12h

Организација рада

28.01. у 11h

Стручна пракса

28.01. у 12h

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори

по договору

Пројектовање технолошких поступака

по договору

Заштита од пожара и експлозија

по договору

Предузетништво

28.01. у 11h

Пројектовање применом рачунара

05.02. у 15h

Системи за дојаву и гашење пожара

30.01. у 16h

Превентивна заштита од пожара

30.01. у 16h

Теорија горења и сагоревања 05.02. у 16h

Рачунарска графика

05.02. у 15h

Технолошки процеси и животна средина

по договору

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

Интегрисане управљачке технологије

23.01. у 12h

Трибологија и и подмазивање

25.01. у 11h

Дијагностика и поузданост система

05.02. у 12h

Примењена уљна хидраулика

23.01. у 14h

Неконвенционални поступци обраде

08.02. у 12h

Одржавање техничких система

25.01. у 11h

Стручна пракса

05.02. у 12h

Технолошки процеси и животна средина

по договору

Базе података

21.01. у 14h

Софтверски алати

24.01. у 12h

Пројектовање заштите животне средине

по договору

Рачунарске мреже

14.02. у 9h

 

Предмети који нису обухваћени распоредом испита, одржаће се у договору са предметним наставником.