Машинство - распоред испита Јун - 2019.

 

СТУДИЈСКА ГРУПА МАШИНСТВО

ЈУНСКИ испитни рок 2019.

 

 

Назив предмета:

Датум и време:


ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ


ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

Математика 1

као на електротехници

Конструктивна геометрија и графика

25.06. у 12h

Социологија и пословне комуникације

као на електротехници

Механика 1

14.06. у 11h

Примена рачунара

13.06. у 12h

Математика 2

као на електротехници

Механика 2

21.06. у 12h

Технички материјали

13.06. у 14h

Основи инжењерске технике

21.06. у 12h

Основи хидраулике и пнеуматике

12.06. у 14h

Отпорност материјала

14.06. у 11h

Основи теорије поузданости

25.06. у 12h

Техничка физика

као на електротехници

Основи електротехнике и електронике

као на електротехници (Основи електротехнике 1)

Рачунари и програмирање

20.06. у 12h

Аутоматизација производње

13.06. у 12h

Машински елементи

21.06. у 12h

Инжењерска графика

25.06. у 12h

Технологија обраде

14.06. у 11h

Аутоматско управљање

12.06. у 12h

Организација рада

као на електротехници

Стручна пракса

13.06. у 14h


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори

по договору

Пројектовање технолошких поступака

по договору

Заштита од пожара и експлозија

по договору

Предузетништво

као на електротехници

Пројектовање применом рачунара

13.06. у 12h

Системи за дојаву и гашење пожара

по договору

Превентивна заштита од пожара

по договору

Рачунарска графика

20.06. у 12h

Технолошки процеси и животна средина

по договору


СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

Интегрисане управљачке технологије

13.06. у 12h

Трибологија и и подмазивање

14.06. у 11h

Дијагностика и поузданост система

25.06. у 12h

Примењена уљна хидраулика

по договору

Неконвенционални поступци обраде

14.06. у 11h

Одржавање техничких система

21.06. у 12h

Стручна пракса

25.06. у 12h

Технолошки процеси и животна средина

по договору

Базе података

као на електротехници

Софтверски алати

као на електротехници

Пројектовање заштите животне средине

по договору

Рачунарске мреже

као на електротехници

 

Предмети који нису обухваћени распоредом испита, одржаће се у договору са предметним наставником.