Машинство - распоред испита - септембар, октобар - 2019.

 

СТУДИЈСКА ГРУПА МАШИНСТВО

СЕПТЕМБАРСКИ И ОКТОБАРСКИ  испитни рокови 2019.

 

 

 

Назив предмета:

Датум и време:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

 

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

Математика 1

као на електротехници

Конструктивна геометрија и графика

10.09. у 12h

04.10. у 10h

Социологија и пословне комуникације

као на електротехници

Механика 1

13.09. у 10h

11.10. у 10h

Примена рачунара

12.09. у 11h

10.10. у 11h

Математика 2

као на електротехници

Механика 2

06.09. у 10h

11.10. у 10h

Технички материјали

03.09. у 13h

04.10. у 12h

Основи инжењерске технике

06.09. у 10h

04.10. у 10h

Основи хидраулике и пнеуматике

03.09. у 13h

04.10. у 12h

Отпорност материјала

13.09. у 10h

11.10. у 10h

Основи теорије поузданости

10.09. у 12h

04.10. у 10h

Техничка физика

као на електротехници

Основи електротехнике и електронике

као на електротехници (Основи електротехнике 1)

Рачунари и програмирање

12.09. у 11h

10.10. у 11h

Аутоматизација производње

03.09. у 11h

 02.10. у 12h

Машински елементи

13.09. у 10h

04.10. у 10h

Инжењерска графика

10.09. у 12h

04.10. у 10h

Технологија обраде

13.09. у 10h

04.10. у 10h

Аутоматско управљање

04.09. у 10h

 03.10. у 12h

Организација рада

као на електротехници

Стручна пракса

03.09. у 13h

04.10. у 12h

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори

по договору

Пројектовање технолошких поступака

по договору

Заштита од пожара и експлозија

по договору

Предузетништво

као на електротехници

Пројектовање применом рачунара

12.09. у 11h

10.10. у 11h

Системи за дојаву и гашење пожара

по договору

Превентивна заштита од пожара

по договору

Рачунарска графика

12.09. у 11h

10.10. у 11h

Технолошки процеси и животна средина

19.09. у 12h

03.10. у 12h

 

 

Предмети који нису обухваћени распоредом испита, одржаће се у договору са предметним наставником.

 

Предмети са специјалистичких студија, због малог броја кандидата, одржаће се у договору са прдметним наставником.